Sociaal Fonds

Koetswerkondernemingen

Hieronder vind je alle nodige formulieren dat u kan downloaden.

Op het formulier zelf, kunt u alle gegevens terugvinden waar u die moet terugzenden.

  1. Aanvraag tot aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (F1)
  2. Aanvraag tot betaling van aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval (F2)
  3. Premie bij stopzetting voor het aribeidersperoneel (F3)
  4. Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor volledige werkloosheid (F4)
  5. Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor arbeidsongeschiktheid (F5)
  6. Aanvraag stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (F7)
  7. Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor volledige werkloosheid (F8)
  8. Aanvraag om aanvullende vergoeding bij halftijdse loopbaanonderbreking tijdkrediet (F10)
  9. Aanvraag tot terugbetaling van loon voor afwezigheid voor vakbondsvorming (FSV)
  10. Aanvraag om aanvullende vergoeding bij tijdskrediet eindeloopbaan (F11)
formulier